Bærekraft i Hurum Energi

For oss i Hurum Energi betyr bærekraft å skape verdier for våre viktigste interessenter og for samfunnet vi er en del av. Vi tilbyr trygge og pålitelige strømavtaler i tillegg til at vi utvikler løsninger som hjelper kundene til å ta smarte energivalg gjennom datterselskapet Hurum Kraft. Hurum Energi er en god arbeidsgiver og vi støtter våre kunder og leverandører både gjennom å dele av vår kunnskap om energi og i form av sponsormidler.

Hurum Energi påvirker samfunnet og samfunnet påvirker oss. Arbeidet med samfunnsansvar hviler på en tett og åpen dialog med våre kunder og leverandører. Økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter for våre viktigste interessenter vurderes før vi tar beslutninger.

De beste løsningene finner vi sammen! Vi har mange partnere som deler vår ambisjon om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Åpenhetsloven

Hurum Energi tar sitt samfunnsansvar på alvor, og er i gang med å iverksette Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten.

Les mer: Åpenhetsloven