Smart strømforbruk og nettjenester

Hurum Energi går foran i kraftmarkedet for lønnsom energibruk, hjemmekraftproduksjon og smarte styringssystemer.

Hurum Energi, Glitre Energi og Vardar går sammen om å etablere Campus Tofte

–et senter for utvikling og innovasjon som skal fokusere på å utvikle og digitalisere tjenester innen grønn energi.

Energi. Nett. Smartliv

Hurum Energi eier energiselskapet Hurum Kraft som leverer energi til hele landet. Vi er hovedeier i Smartliv, og medeier i nettselskapet Asker Nett som distribuerer energi i Hurum. Vi eies av Asker Kommune.

 

 

.

Strømleverandør

Hurum Kraft er blant de billigste strømleverandørene over tid. Strømabonnementet er inngangsbillett til elbil-lading, smarthus, styring av strømforbruket og hjemmekraft.

Strømnett

Asker Nett har monopol på distribusjon av strøm i Hurum i Asker kommune. Nettselskapet har etter norsk lov ingen konkurrenter. Medarbeiderne til selskapet må derfor være ekstra flinke.

SmartLiv

Konkurransen i kraftmarkedet vil stå om å utnytte det nye, intelligente strømnettet. Hurum Energi har posisjonert seg for dette gjennom en industriell investering i SmartLiv.

Eierskap

Vi eier Hurum Kraft, 49% av Asker Nett, 95% av Smartliv og 40% av Campus Tofte. Asker kommune eier oss.

Strategi
Vi er en kunderettet strømdistributør og skal bite fra oss som smart strømleverandør.
Billig strøm

Hurum Kraft skal være blant markedets billigste strømleverandører over tid.

Bedriftspartner
I oss finner bedrifter og andre virksomheter en profesjonell samarbeidspartner.
Smarte elbil-ladere
Offentlige og private nett blir overbelastet. Vi sørger for smart lading av el-biler.
Smarte løsninger
Nettet er tilrettelagt for intelligent teknologi. Vi leverer teknologi som gir kontroll på forbruket.

Partnerskap?

Hurum Energi har gått i bresjen og skal gå i bresjen. Vi søker samarbeidspartnere som vil det samme.

Ta kontakt – meldingen går rett til energidirektøren!

Hurum Energi AS. Post/besøk: Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte. NO 879 914 752 MVA.