Pressemelding 30. mars, 2022

Hurum Energi, Glitre Energi og Vardar går sammen om å etablere Campus Tofte

– et senter for utvikling og innovasjon som skal fokusere på å utvikle og digitalisere tjenester innen grønn energi.

Partene har inngått en intensjonsavtale om etableringen av Campus Tofte, og at Glitre Energi Nett samtidig skal kjøpe 51 prosent av Asker Nett. Avtalen mellom partene vil sikre de ansattes rettigheter og arbeidsplasser. – Det er selvfølgelig svært viktig for oss. I tillegg vil samarbeidet legge grunnlag for å skape nye forretningsområder som fremover vil gi økt vekst, inkludert utvikling av lokal kompetanse, og bidra til nye arbeidsplasser på Tofte, sier Petter Jansen, styreleder i Hurum Energi.

Skaper arbeidsplasser

Glitre Energi, Hurum Energi og Vardar skal sammen investere 75 millioner kroner i Campus Tofte som får base i Hurum. Satsingen skal sikre at det skapes fremtidsrettede arbeidsplasser i Asker syd. Hovedkontor vil være i Hurum Energis lokaler på Tofte. Det etableres en langsiktig leiekontrakt med Campus Tofte med plass til 10-12 arbeidsplasser fra start og gjennom samlokalisering med samarbeidspartnere på sikt 15-20 arbeidsplasser. – Campus Tofte blir et fremtidsrettet selskap som har en ambisjon om å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet. Selskapet har strategiske eiere og med betydelige nedslagsfelt og et stort potensial til å lykkes med strategien, sier Robert Olsen, administrerende direktør i Vardar.

 Sikrer kraftforsyningen

Når Glitre Energi Nett går inn i Asker Nett, vil det være en styrke for utviklingen av nettet i Hurum, påpeker konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi. Glitre Energi Nett er ett av Norges mest effektive nettselskap. De har i dag aktivitet opp mot Asker Nett og kjenner både nettet og selskapet godt. Sammen med Glitre Energi Nett vil Asker Nett sikre og over tid styrke, den gode forsyningssikkerheten kundene er vant til på Hurum. – Kjøpet av aksjene i Asker Nett er et ledd i utvikling mot en mer effektiv og sikrere kraftforsyning i vårt område. Også etableringen av Campus Tofte passer godt inn i vår strategi om partnerskap for vekst, utvikling og innovasjon i hele regionen, sier Skjæggestad. En transaksjon hvor Glitre Energi Nett kjøper 51 prosent av aksjene i Asker Nett vil forbedre effektiviteten og over tid kunne gi lavere nettleie for alle innbyggere i Asker syd / Hurum enn de ellers ville fått. Etableringen av Campus Tofte vil også bidra til å oppfylle Asker kommunes visjon om at «Asker kommune skal ligge i front for lavutslippssamfunnet» beskrevet i Temaplan – Handlinger mot klimaendringene 2021-2033. – Vi tror dette etter hvert kan bli et spennende tilskudd til fremtidsrettede og grønne arbeidsplasser sør i kommunen, uttaler ordfører Lene Conradi i Asker kommune.

OM SELSKAPENE

Hurum Energi eier Hurum Kraft AS som leverer fornybar energi til hele landet og nettselskapet Asker Nett AS som distribuerer fornybar energi i Hurum i Asker kommune. Hurum Energi er også hovedeier i Smartliv AS og har en definert og fremtidsrettet digital strategi for utvikling av verdiskapende digitale løsninger innenfor fornybar energi og offentlig infrastruktur. Selskapet er eid 100 prosent av Asker kommune. Glitre Energi har datterselskaper innen kraftproduksjon, strømnett og marked og eier inn i en rekke andre selskaper som bygger opp under å videreutvikle og fornye energiforsyningen i regionen. Glitre Energi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og Vardar med 50 prosent eierandel hver. Vardar er et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune (inkludert Asker). Konsernets forretningsområder er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme. Navnet Vardar har sitt utspring fra varde, og skal gi assosiasjoner om noe som er varig, trygt og sikkert.